payday loans
  • English
  • Greek
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκτύπωση E-mail

 

Για την ολοκλήρωση των σπουδών του ο κάθε φοιτητής υποχρεούται να δουλέψει για την πτυχιακή του εργασία ένα θέμα από τον ευρύτερο χώρο της Ζωικής Παραγωγής και να το παρουσιάσει ενώπιον τριμελούς επιτροπής Καθηγητών. Με την πτυχιακή εργασία δίδεται η δυνατότητα στο φοιτητή να αποκτήσει την εμπειρία μελέτης σε βάθος ενός θέματος σχετικό με τον τομέα Ζωικής Παραγωγής και να αναπτύξει τις προσωπικές του ικανότητες.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία, με θέμα που πρέπει να έχει άμεση σχέση με τα πραγματικά προβλήματα της παραγωγής και των υπηρεσιών. Τα τακτικά και έκτακτα μέλη του Ε.Π. προτείνουν θέματα πτυχιακής εργασίας, τα οποία εγκρίνονται από τον Τομέα και ανακοινώνονται έγκαιρα στους φοιτητές. Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών θα πρέπει να είναι σχετικά με την τεχνολογική κατεύθυνση των ιδρυμάτων.

Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα μέχρι τριών (3) φοιτητών, με ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας σε κάθε φοιτητή.

Κάθε τακτικό η έκτακτο μέλος του Ε.Π. του Τμήματος, στα πλαίσια της απασχόλησής του, υποχρεωτικά αναλαμβάνει την επίβλεψη αριθμού πτυχιακών εργασιών.

Από τον Υπεύθυνο του Τομέα ορίζεται, για κάθε θέμα πτυχιακής εργασίας, ένα τακτικό η έκτακτο μέλος του Ε.Π. που επιβλέπει την πρόοδο στην επεξεργασία του θέματος, καθοδηγεί τους φοιτητές στην αναζήτηση της καλύτερης λύσης, φροντίζει για την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων σε χώρους και σε εξοπλισμό και εποπτεύει τα μέλη του Ε.Τ.Π. όπου η συμβολή τους κρίνεται αναγκαία . Επίσης, εισηγείται στον Προϊστάμενο του Τμήματος τη διάθεση των απαραίτητων χρηματικών ποσών για αναλώσιμα υλικά κ.λ.π. Για πτυχιακές που πραγματοποιούνται σε χώρους εκτός Τ.Ε.Ι.Θ., ο επιβλέπων εκπαιδευτικός περιορίζεται στο επιστημονικό τεχνικό μέρος της εργασίας. Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί σε τακτικά η έκτακτα μέλη του Ε.Π. άλλου Τμήματος η Γενικού Τμήματος, ανάλογα με τις απαιτήσεις του θέματος, μετά από αποφάσεις των Συμβουλίων των δύο Τμημάτων.

Η επεξεργασία της πτυχιακής εργασίας μπορεί να επεκταθεί και πέρα από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου σπουδών, ανάλογα με την έκταση και τις απαιτήσεις του θέματος. Η επεξεργασία των πτυχιακών εργασιών που ανατίθεται σε έκτακτα μέλη Ε.Π. πρέπει να υποστηρίζεται εντός του χρονικού ορίου που ορίζει η υπογραφείσα σύμβαση.

Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και ύστερα από έγκριση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, η πτυχιακή εργασία υποβάλλεται μέσω του πρωτοκόλλου στο Τμήμα. Το Συμβούλιο του Τμήματος ορίζει ημερομηνία μέσα στο χρόνο μαθημάτων, κατά την οποία γίνεται παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας, ή αριθμού πτυχιακών εργασιών ενώπιον τριμελούς επιτροπής από μέλη του Ε.Π. του Τμήματος, συναφούς ειδικότητας, εκ των οποίων ο ένας είναι ο εισηγητής. Την παρουσίαση αυτή μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη του Ε.Π. και οι φοιτητές του Τμήματος.

 
RocketTheme Joomla Templates