ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Print

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία στις 11/10/2018 να καταθέσουν στη Γραμματεία αίτηση παρουσίασης από 01 έως 05-10-2018 ώρες 10.00-13.00