ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017/18 Print
There are no translations available.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017

Όσοι φοιτητές έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση το χειμερινό εξάμηνο 2017, μπορούν να υποβάλουν αίτηση βεβαίωσης πλήρωσης προϋποθέσεων πρακτικής άσκησης στη Γραμματεία του Τμήματος από Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου έως Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 καθημερινά και ώρες 10.00-13.00. Η αίτηση δεν απαιτεί την υπογραφή του υπευθύνου της πρακτικής άσκησης της κατεύθυνσης πριν ο φοιτητής προσκομίσει τη βεβαίωση αποδοχής από τον φορέα απασχόλησης. 
 

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, όταν υποβάλουν αίτηση βεβαίωσης πλήρωσης προϋποθέσεων πρακτικής άσκησης στη Γραμματεία του Τμήματος θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί το Προσωπικό Εκκαθαριστικό Εφορίας φορολογικού έτους 2016 ή Φωτοτυπία 1ης & 4ης σελ. του Ε1_2016 του κηδεμόνα τους όταν δεν έχουν προσωπικό εκκαθαριστικό καθώς και δικαιολογητικό που να αποδεικνύει κάποιο από τα κοινωνικά κριτήρια (εφόσον υπάρχουν).

Τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα ΠΑ ΕΣΠΑ είναι τα ακόλουθα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

 

1.Α. Eπίδοσης – Μέσος Όρος Βαθμολογίας (35%)

 

Μέσος όρος Yβαθμολογίας μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία ο φοιτητής / η φοιτήτρια

Y* 3,5

 

 

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 35

Ελάχιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 17,5

 

1.Β. Eπίδοσης – Τυπικό Εξάμηνο (15%)

 

 

 

Τυπικό εξάμηνο στο οποίο βρίσκεται ο φοιτητής / η φοιτήτρια

 

Τυπικό Η’ (8ο) εξάμηνο ð15

Θ’ (9ο) εξάμηνο ð10

Ι’ (10ο) εξάμηνο ð5

11ο και μεγαλύτερο εξάμηνο ð0

 

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15

1.Γ. Eπίδοσης – Υπολειπόμενα Μαθήματα (15%)

 

Μαθήματα που οφείλει ο φοιτητής / η φοιτήτρια

 

0 μαθήματα ð15

1-2 μαθήματα ð10

3-4 μαθήματα ð5

5 και ανωτέρω μαθήματα ð0

 

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15

 

2. Eισοδηματικά (15%)

 

Το κατά κεφαλήν εισόδημα του φοιτητή / η φοιτήτριαςκαι των μελών της οικογενείας του κατά το προηγούμενο έτος.

 

0 - 5000 € ð15

5001 - 8000 € ð10

8001 - 10.000 € ð5

> 10.001 € ð0

 

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15

 

3. Κοινωνικά (20%)

 

Μέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας ή ορφανός ή προβλημάτων υγείας του ιδίου.

 

 

Πολύτεκνη οικογένεια ð20

Τρίτεκνη οικογένεια ð15

Ορφανός από 1 γονέα ð15

Ορφανός από 2 γονείς ð20

Μονογονεϊκή οικογένεια ð20

AMEAή σοβαρό πρόβλημα υγείαςð20

 

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 20

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

100

 

Η χρονική διάρκεια κατάθεσης των παραπάνω δικαιολογητικών εγγράφων των φοιτητών που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ ξεκινάει στις 19/9/2017 και ολοκληρώνεται στις 21/9/2017.