ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εκτύπωση

 

Στο Τμήμα σήμερα λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρια τα οποία είναι επαρκώς εξοπλισμένα για την άσκηση των φοιτητών.

  1. Διατροφής αγροτικών ζώων
  2. Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων
  3. Ηλεκτρονικών υπολογιστών
  4. Φυσιολογίας αγροτικών ζώων
  5. Πτηνοτροφίας – Κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
  6. Βιομετρίας και βελτίωσης αγροτικών ζώων
  7. Τεχνολογίας κρέατος και ιχθυοτροφίας
  8. Σεμιναρίου

 

 

Οι εργαστηριακές ασκήσεις στα μαθήματα ειδικότητας (Αγελαδοτροφία, Αιγοπροβατοτροφία, Χοιροτροφία, Πτηνοτροφία) πραγματοποιούνται στο αγρόκτημα όπου εκτρέφονται τα αντίστοιχα είδη ζώων σε ικανοποιητικό αριθμό.