ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Εκτύπωση

 

 Σεμινάριο της Dr. Eleanor Nistor από το Πανεπιστήμιο του Banat (Ρουμανία) στο πλάισιο μετακίνησης Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Προγράμματος Έρασμος.

Σεμινάριο του Καθηγητή Georg Nistor από το Πανεπιστήμιο του Banat (Ρουμανία) στο πλάισιο μετακίνησης Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Προγράμματος Έρασμος