Εξετάσεις εργαστηρίων Βοοτροφίας- Αγελαδοτροφίας Εκτύπωση

            Ανακοίνωση εξετάσεων Εργαστηρίου

          «Βοοτροφία & Aγελαδοτροφία»

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου «Βοοτροφία και Αγελαδοτροφία»  θα γίνουν την   Τρίτη  8/6/2021 και ώρα 11-12 μμ  μέσω  της πλατφόρμας  zoom με τον κωδικό  του εργαστηρίου.

Ο διδάσκων

Ιωάννης Κ. Μητσόπουλος

Αν Καθηγητής